Miljö & Kvalité

Miljö

 • Fordon- och maskinpark med den senaste teknik och miljöklassificering
 • Heavy Ecodriving med uppföljning månadsvis
 • En vagnpark med låg tjänstevikt
 • Bränsleeffektiva motorer
 • Miljöklassade däck
 • Rätt inställt lufttryck
 • Kontinuerlig koll av rätt axelinställningar
 • Miljöklassade oljor och vätskor

Kvalité

 • Arbetsledare och anställda utbildas fortlöpande i ett brett spektra
 • Innehar en trafiksäkerhetspolicy
 • Vårt mål är att ha goda kundrelationer
 • Skall vara organiserat så att efterfrågad kvalité tillhandahålls, vilket förutsätter bra ledarskap samt engagerade medarbetare.

Våra tjänster

Transporter

Anläggningsarbeten

Terminalverksamhet

Verkstad